Hastighet - Varvtal

Hastighet Tex. 70 (Km/h)
Bakhjul Tex. 180 (cm)
Framdrev Tex. 14 (kugg)
Bakdrev Tex. 38 (kugg)
Utväxling Tex. 1.26 (Se tabell)
Varvtal Svar: 8866 (rpm)