PUCH VERKSTAN ©
StartsidanSkicka Mail Till OssMobil Sidan
 Tändplattan

Puchmopedens tändplatta har alltför många ägare som ej ser över den, därför finns vi som ger dig tips hur du underhåller din tändplatta samt får din moped att gå så bra som möjligt. För det kvittar om du kör trim eller orginal, alla vill ju att den bensin/luft blandning som kommer in skall förbrännas korrekt och att det inte finns något onödigt/farligt slitage på maskin.
När kolven står i topp läge(TDC) så skall dina brytar spetsar ha öppnat 0.4mm enligt fabrik, men vid förändringar av motorns prestanda måste även denna beprovas med mindre öppning Tex. så har vi en öppning på 0.35 på vårat 60cc och 0.3mm på vårat 70cc. Genom att vrida tändplattan förändrar man förtändningen, normal förtändning är 1.7-2.0mm före TDC, men även här ändrar man vid trimmning. För att enlkast räkna ut förtändningen, förustatt att du inte har blblaklocka så använd ett skjutmått. Skruva av tändstiftet och sätt skjutmåttet mot toppen och vrit toppen till sitt översta läge, mät hur mångt det är. Tex. 18.0mm vrid sedan tillbaka kolven till det läge att brytarna precis öppnar sig(testa med ett litet batteri och lampa om du vill vara helt säker.) Mät än en gång avståndet till toppen. Tex. 19.7mm altså 19.7-18=1.7mm förtändning. För att räkna ut förtändningen i grader används följade formel på bilden nedan.


Här finns ett litet program att ladda hem för att mycket enkelt räkna ut Förtändningen från millimeter till grader.

Tändstiftets värmetal är en viktig punkt att se över om man vill att allt ska gå bra. En orginal Puch skall använda ett NGK stift med beteckning "B5HS", där "B" står för vad för gängor som stiftet har, "5" står för värmetalet och de övriga står för stiftets matrial och uppbyggnad. När du kontrollerar om ditt stifts väretal är korrekt, kör mopeden varm men inte på för höga varv och samtidigt inte för låga, Kör i en svagt sluttande landsväg uppför med fullgas. (den får inte varva ut helt) Stanna och plocka av stiftet, Insulatorn skall nu vara från vit till rostbrun och kan ha en aning lösa prickar med "cement" omkring. Om stiftet istället är från mörkgrå till svart och fullt med "tjära" så använder du ett för kallt stift. Om stiftet däremot är kalkvitt och fullt med "cement" eller om mitten på elektroden är blåaktig och har rundade hörn/söndersmält då har du ett för varmt stift. Med denna metod kan du också se om du har för stor/liten förtändning. Om stiftet är sprucket/smält fullkomligt har du för stor förtändning. Eller om du får spräckta tändstift, fullt an små aluminium bitar i toppen, kratrar i Insulatorn, då har du för sen tändning. Om du bara följer dessa råd kommer tändsystemet att vara din vän. Om inte.. Då ska du börja med att kontrollera att alla kablar sitter korrekt och att de inte kortsluter systemet någonstans. Kondensatorn bör ses över om moped går men är allmänt jävlig, detta gör du lättast med en voltmeter. Det samma gäller tändspolen, men det brukar vara kondensatorn som ger sig först. Brytarna slits med åren eller varven kanske, så gå gärna överdem med en nålfil och ställ om dem ibland. Nu har du garanterat en perfekt gnista vid rätt tidpunkt, och vi hoppas att din moped kommer att gå bättre.

 
 
 
En bild ur handboken.

Här ser man små kolbitar från avgaser som stannat kvar i toppen, dessa blir såpass varma att de ger dig en större förtändning. Avgasporten troligtvis felriktad.