PUCH VERKSTA`N
PuchVerkstan


Sitter du på något trasigt?
Maila in till oss

 
PuchVerkstan

Kolvclipset hade gett upp och kolvbulten började deformera cylinderväggen.(39mm)

Cylindern hade fått tåla extremt hård körning, men en dag var det bara för mycket.(40mm)