PUCH VERKSTAN ©
StartsidanSkicka Mail Till OssMobil Sidan
PuchVerkstan ©

Inledning. Cylinderportarnas utformning är av största vikt för att få ut hög effekt ur alla slags motorer. För att underlätta lite så har vi gjort denna sida där vi går igenom de grunder och principer för att porta en 2-takts cylinder.
Hur stor erfarenhet du har inom området har stor betydelse då vi INTE rekommenderar nybörjare att bara sätta igång att porta lite på känn, det krävs en hel del matematiska uträkningar för att få allt rätt. Självklart blir det så att efter att ha portat avgasporten på en 40mm cylinder till puch kanske ett tjugo-tal gånger så vet man var man skall börja och hur det "bör" se ut när man är fördig för at testa prestanda samt korrigera portarna ett par eventuella grader.

För att man inte skall tappa bort sig så har vi försökt att förklara allt så enkelt som möjligt, och vi har bara tagit med sådant som vi ansett vara tillräckligt för "hemma trimmaren".

Det absolut viktigaste i modifiering av porttider och annat gott, är att verkligen anpassa portarna till varvtal, volym, portarea, duration. Detta är A och O. Därför har vi tagit fram ett litet program för att snabbt och enkelt kunna jämnföra portarnas effektivitet gentemot varandra och slutligen hela cylinderns effektivitet gentemot andra.

Programmet räknar ut sk. sekund-area-volym och grad-area-volym, tillsammans med diverse konstanter som används inom 2-taktens värld får man ut några siffror som sedan kan användas i tabeller och för jämnförelser mellan olika portar/cylindrar mm. Hoppas att programmet kommer till sin fulla rätt.

Här finns ett program som används för portanpassning.


InsugsportInsuget ser olika ut berende på om man har en cylinder med reedventiler eller inte, insug med reed är generellt sett mycket enklare att porta då man i stort sett bara förstorar men håll ett ögan på kolvringarna så att de inte kommer ut i porten. Tillbaka till de vanliga insuget som de flesta Puch åkare ser mest utav. Insugets bredd är av största vikt för hög effekt. Maximal bredd bör vara 0.65 ggr borr(45mm borr (70cc) 45*0.65=29mm) men om man har en bryggad port kan bredden vara upp till 0.85 ggr borr, du måste dock se upp med att porten inte förenas med kanalerna, minst 2mm mellanvägg för en effektiv tätning. Insugets area bör vara 10-15% större än vad din tänkta förgasare är för att uppnå en hög gashastighet.
Du kan se insugsröret som en vattenslang tär man nyper åt änden med finget så att vattnet får ett högre tryck när det passerar det (med fingret tillverkade) mindre hålet. Altså en bred insugsport ger ett högt vaacum som suger luft genom röret och förgasaren som är ett par mm mindre och du får en bättre bränsle spridning. Kort och gott förgasaren fungerar bättre. Höjden på insuget är avgörande för motorns karaktär då den avgör insugets duration, alltså hur länge den är öppen på ett motor varv. Det vill säga att hur länge motorn suger in luft/bränsle. Hur länge beskrivs i vevaxelgrader i tabellen till höger. I tabellen så ser man vilken duration man behöver för det maxvarv man vill kunna köra på.Här finns ett litet program att ladda hem för att mycket enkelt räkna ut vevaxelgraderna.
Utblåsport Brukar vara snyggt portade när man köper cylindern, tror man. Vanligast är att man får fyrkantiga portar som inte är speciellt bra för kolv och ringar, därför är de ganska små. Om man istället portar dem till ett mera kolvrings vänlig utseende så finns möjligheter att göra dem större utan att kolvringarna pressas ut i porten. se bilderna för information om hur de bör portas.

En bred utblås port betyder alltid mer effekt men däremot skall man passa sig för att ta bort cylindermaterial på höjden då man ändrar durationen. De durationer som finns till höger i tabellen anger vid vilket varvtal som maxeffekt kommer att tas ut. Oavsett vilken två-takts motor. Det gäller dock endast om de andra portarna i motorn stämmer överens med tabellens siffror, tex. Om man har en avgasduration på 196grader och en transfer duration på 125 grader så kommer motorn att gå riktigt skit. Det viktiga är anpassningen.Transferportarna Här ligger lite utav hjärtat i cylinderportningen. Transferportarna är aldeles för små och har alltför låg duration i tex. 40mm cyl vilket gör att även om allt annat är perfekt så kommer den inte att gå något vidare. För visst är det så att transferportarna är lite svåra att porta.
Det är inte speciellt svårt att göra dem stora som monster utan det är att få portens höjd dit man vill. Många tycker att det är lättare att ta av material nedåt(funkar bara i vissa cyl.) och sedan använda spacer plattor under cylinderfoten för att få högre durationer. Bästa sättet är att införskaffa sig en dremel och några vettiga slipstenar och arbeta försiktigt, eller lämna in cyindern till nån mc verkstad.

Boostportarna Vanligtvis två kanaler ovanför insuget som får sin färskgas pressad genom några hål i kolven, dessa kan modifieras för bättre flöde. I övrigt brukar man låta boost portar öppnas 2-5 grader efter transferportarna.


Slutord Att välja duration kan vara svårt. Börja med en lägre duration än du tänkt dig och ta en halv mm i taget. för att inte gå för långt använd kolven för att ta bort material och när du kommit för långt(när den går sämre än för 0,5mm sedan) så ta en ny kolv och gör desamma fast en halv mm mindre, eller gör ändelsen direkt på cylinder när du är klar.

Sidan kommer att hela tiden uppdateras och förbättras, om du ser något som verkar orimligt eller felaktigt. Tveka inte utan maila till oss.

 
 
PuchVerkstan ©
Insugsport duration tabell.
rpm duration
6000 130-150
7000 150-155
8000 160-165
9000 165-170
10000 170-175
11000 175-185
12000 185-195
13000 195-200
14000 200-205


Transferport duration tabell.
rpm duration
6000 115-120
7000 120-124
8000 124-128
9000 126-130
10000 128-132
11000 130-134
12000 132-136
13000 134-140
14000 136-142


Avgasprort durations tabell
rpm duration
6000 176-179
7500 179-183
8000 183-186
9000 186-189
10000 189-192
11000 192-193
12000 193-196
13000 196-199
14000 199-204

Detta är de durationer vi kommit fram till at de stämmer bäst. De kräver dock att både transfer/insug och utblås durationer stämmer överens med varandra. Vilket sällan är fallet med en hemmatrimad puchmotor. Ta då avsevärt lägre avgassdurationer durationer än i tabellerna och arbeta dig fram utifrån det, om transfer portarna har korta öppnings tider..