PUCH VERKSTAN ©
StartsidanSkicka Mail Till OssMobil Sidan
 Kolven

Kolvtyper
Det finns tre huvud typer utav kolvar som man bör känna till.
Den första är en kolv som inte har några portningar eller kanaler i höljet, endast utformning efter spolportarna. Denna kolv är den som används i motorer som inte har reedventiler eller hög gashastighet. Kolvringen/arna sitter mellan 1-3mm nedanför kolvens toppkant.

Den andra sorten har "fönster" i höljet(kjolen) på insugssidan för att kunna dra in förskgas under en längre period(duration). Dessa kolvar sitter oftast i motorer med reedventiler som hjälper till att styra durationen. Kolvportning med reedventiler tillåter en insugsduration på hela varvet i.e 360grader. Reedventilerna kommer att öppna/stänga porten när det går. Kolvringen/arna sitter mellan 1-3mm nedanför kolvens toppkant.

Den sista sorten har kolringarna högre upp än de tidigare och durationen styrs med den översta kolvringen så kolvportning för avgas och spol/transfer duration är inte möjlig. Däremot kan man ju alltid "jacka" kolven på insugs sidan för att öka durationen om så önskas.


Smörning
Genom att fila av upp till 2mm av kolvens kjolkant som en pil, kommer en större del av vevhus gasen pressas mellan kolv och cylindervägg, vilket ökar smörjningen avsevärt och högre effekt kan då tas ut utan att nypningar eller andra kolvskador uppstår.Se bara till att inte avgasporten öppnas i TDC, då förlorad du lite vevhus suget.

Hållbarhet
I spåret för kolvclipset får det inte finnas ett uns av smuts, det frestar på clipset som då kan spricka och ramla ut och då orsaka ett massivt motor haveri. Grada gärna av kanterna runt kolvbultshålet om de är vassa. De har annars en tendens att spricka sönder vid hård trimmning.

Vevhuskompression
Genom att fylla ut vevhuset så mycket som möjligt kommar man att höja kompressionen under kolven och få högre effekt genom genom att spolportarna får ett lättare jobb att föra vidare färskgasen när den är under ett högra tryck. Den hastighet(varval) då effekten blir som störst är omvänt proportionell mot kvadret roten av vevhus volymen. Men andra ord ett litet vevhus är bra för höga varvtal.
Det finns inte så mycket man kan göra för att minska volymen utan att hundra gasflödet att nå lager eller andra viktiga delar som behöver kylning/smörjning. Men det finns gammla metoder av sorten bonntrimm som fungerar effektmässigt sett men ur en hållbarhets synpunkt är de förödande.
Tejpa vevstaken tjockare, Fyll ut kolven med ett lätt matrial, Fyll ut vevhuset med plast.
Dessa metoder är inte särkilt bra då de begränsar flöde avsevärt. Så vad man istället bör tänka på är att inte låta vevhuset bli större iaf. Men det finns självklart metoder för att höja vevhusompressionen utan att hindra flöde, och det är att fylla ut "lättningar" i vevpartiet med något matrial som tål tryck, centrifugalkrafter, bensin,( och värme).


Matrial
Det finns ett stort urval av kolvar och kolvringar av olika material och utformning, de moped kolvar man köper i handeln är normalt gjutna av aluminium och är därför inte passande för höga temperaturer och varvtal, då kolvens yta har sämre "vidhäftnings egenskaper" för olja.
Om du iställer köper kolvar från oberoende tillverkare (t.ex. ProX) så får du en högre silicon halt i aluminiumet som gör att kolven expanderar mycket mindre vid höga temperaturer. Dessa kolvar är oftast svarvade och har mycket bra livslängd.
Om man skall köra med en låg haltig silicon kolv i en hårt trimmad motor, bör kolven svarvas ned till en mindre dimension, 3mm under kolvringarnas underkant och uppåt borde svarvas till mellan 0,04-0,08mm mindre för att undvika nypningar.

Tecken språk
På kolvens undersida kan man se hur motorn mår, undersidan skall vara blank och inte ha några tecken på smuts eller färg förändringar. Här kan man hitta "death ash" som är bränd kolv helt enkelt, ett tecken på att kolven går för varm. Ojämnheter i förg eller "smuts" är tecken på felaktig oljeblandning. Åvansidan av kolven skall inte kli smutsigare än att det går att torka av lite svart sot med en trasa, sitter det tjockt med olje rester och kol så är detta tecken på för mycket olja/för liten avgas duration. 
 
 
Normal


Fönster


L-RingSmörning


Hållbarhet


Vevhuskompression


Matrial


Tecken