PUCH VERKSTAN ©
StartsidanSkicka Mail Till OssMobil Sidan
PuchVerkstan ©

70cc, finns i många varianter att köpa på allt ifrån hobbex till din lokala mc handlare. De skiljer sig faktiskt mer än man tror när det gäller tillverkarnas material och portar. De flesta 70cc vi har sett har en cylinder beläggning med nicasil vilket är att föredra, de som bara har ren aluminium i cylinderfodret har en tendens att slitas ut mycket snabbare och tål inte ett kolvhaveri lika bra som nicasilet gör. Att olika tillverkare har olika portar har inte så stor betydelse, det kommer du ändå att ändra på eller? Den enda port skillnaden som gör nån faktiskt skillnas mellan olika tillverkare är om de har extra kanaler sk. boost portar som går genom kolvens övre kant på insugs sidan. Dessa är både bra och dåliga, det som är bra säger sig självt, det är ju fler kanaler ju, men de har en negativ sida också. Konstigt nog så har de en negativ verkan på kolvens livslängd, den får en tendens att skära på insugsidan pga att kolven går lite snett när den får tryck ut mot en av sidorna, men den extra effekten får väl kompensera för ett kolvbyte lite oftare. Det är dock inte så illa att man skall välja cylindrar utan denna port bara för att öka på livslängden. Är det inte värt 2-300 kr var tredje månad för att dra polaren som snålade?

Insugsporten är anpassade för Puch Maxi 15mm förgasare i vanliga fall och behövs att modifieras omgående, då 15mm är i minsta laget. Vi rekommenderar inte förgasare under 17mm, men en 20mm är helt klart att föredra, sen handlar det ju bara om hur hårt du tänkt att trimma. I våran senaste cylinder från ARISAL var insugs durationen 160grader när den togs ur lådan, men modifierades snabbt till ett strå vassare för att få ett bättre flöde vid lite högre varv än de ca:8000rpm som den urspungligen var anpassad till. 175grader passade oss bättre (10000rpm) då det var tänkt att ha maxeffekt runt 9500-10000rpm och möjlighet att dra den upp till 12500rpm.

Utblåsporten tror man ser snyggt portad ut från fabrik,men ofta är portarna aldeles för fyrkantiga och behöver rundas i över och underkant för att undvika att kolvringen slits onormalt. Vår senaste ARISAL cylinder hade en avgas duration på 166grader vilket är långt under vad som gäller för våra ändamål. 186grader var en bra duration som skulle ge oss en maxeffekt vid 9500-10000rpm.

Transferportarna, Här sitter mycket effekt och väntar, men även karaktären på motorn kan ändras om man ändrar portens vilkel, (mer om det ser ni i portanpassning) durationen orginal var 110grader och behövde ett lyft, 20graders ökning samt en ändring av vilnkeln mot insugets sida för att bättra på botten vridet.

Boostportarna hade en orginal duration på 108grader och änen den ökades på 20grader, boost porten skall normalt öppna ett par grader efter de vanliga portarna för att inte ställa till med dålig tubulens.

Va det allt? Nej självklart inte vi gick ju inte igenom vilken bredd vi använde på våra olika portar, de togs alla fram med vårat portanpassnigns program utom insugets port som enklast kan sägas så bred som möjligt och den duration du väljer för det varvtal du vill kunna nå.


11000 rpm och 89,3 grader i kylflänsarna

Avgassystemet valde vi att utgå ifrån vad dödliga kan uppnå, och i det menat så byggde vi inget eget uträknat system utan tog en gammal hederlig "cross dämpare" från hobbex och en vanlig "grovkrök" på 26mm invändigt. Har kommer tekniken in lite, vi kunde ju inte bara sätta på det och tro att det skulle gå som tusan, utan räknade ut ett avgasystem på de komponenter vi hade. Det enda vi kan ändra på då utan att det skall bli för svårt för den enskilde är längden på kröken samt ett eventuellt inlägg i ljuddämparens mitt sektion för att förlänga lite. .

 
 
PuchVerkstan ©
Transferport duration tabell.
rpm duration
6500 120-124
8000 124-128
9000 126-130
10000 128-132
11000 130-134
12000 132-136
13000 134-140
14000 136-142


Avgasprort durations tabell
rpm duration
5000 164-167
5500 168-172
6000 174-176
6500 176-178
7500 179-182
8000 182-184
9500 186-188
10000 192-194
11000 195-197
12000 200-202
13000 201-203
13500 202-204
14000 206-208

Detta är de durationer vi kommit fram till at de stämmer bäst. De kräver dock att motorn i övrigt är perfekt, och med ett anpassat avgassytem. Vilket sällan är fallet med en hemmatrimad puchmotor. Ta då lite lägre durationer än i tabellerna och arbeta dig fram utifrån det..